Các Hoạt Động Khác

 • Article Image
  HỘI THAO TIỂU HỌC PHS HÈ 2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS TOP FIVE HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  Lễ hội mùa hè 2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  Lễ tổng kết năm học 2018 - 2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS Top Five học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  Lễ sơ kết học kì 1 năm học 2018 - 2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ VÀ THOÁT HIỂM 2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  Hội thao Trung học PHS học kì I năm học 2018 - 2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  Merry Christmas 2018!

  Xem chi tiết.

Giáo Viên