Các Hoạt Động Khác

 • Article Image
  Lễ sơ kết học kì 1 năm học 2018 - 2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ VÀ THOÁT HIỂM 2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  Hội thao Trung học PHS học kì I năm học 2018 - 2019

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  Merry Christmas 2018!

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS TALENT 2018

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  PHS BATS' PARTY 2018

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH 2018

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  HỘI THẢO: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  Xem chi tiết.

 • Article Image
  TRANH 3D CỦA TIỂU HỌC

  Xem chi tiết.

Giáo Viên