Học bổng PHS

Article Image
Học bổng PHS TOP 5

Học bổng PHS TOP 5 ra đời từ năm học 2008–2009 và kéo dài trong năm năm, là sự tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực học tập của học sinh trong trường. Cuối mỗi học kỳ 1 và cuối mỗi năm học, Hội đồng giáo viên sẽ xem xét và trao học bổng (20% học phí học kỳ tiếp theo) cho tối đa là 5 học sinh đứng đầu toàn trường

Xem chi tiết

Giáo Viên