Học bổng PHS

Học bổng PHS TOP 5 (2011-2012)

Học bổng PHS TOP 5 ra đời từ năm học 2008 – 2009, là sự tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực học tập và rèn luyện của các em học sinh. Cuối mỗi học kỳ 1 và cuối mỗi năm học, Hội đồng giáo viên sẽ xem xét và trao học bổng (20% học phí học kỳ tiếp theo) cho 5 học sinh đứng đầu toàn trường về điểm trung bình tất cả các môn học, không có môn nào có điểm tổng kết dưới 7.5 cả chương trình Việt Nam và chương trình Song ngữ Anh đồng thời đạt hạnh kiểm tốt, tích cực tham gia các hoạt động của trường. Học bổng này sẽ ngừng cung cấp nếu trong thời gian nhận học bổng, học sinh không duy trì được những điều kiện nêu trên.

Chúc mừng các em học sinh đạt PHS TOP 5 học kỳ I năm học 2011-2012

STT HỌ VÀ TÊN LỚP
1 Võ Đăng Luật Lớp 1
2 Nguyễn Trần Bảo Nghi Lớp 4
3 Trần Lê Hải Vy Lớp 6
4 Đào Kiều Anh Lớp 10
5 Trần Tuấn Kiên Lớp 11

Tags: PHS School, Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông, Học bổng PHS...

Giáo Viên