Học bổng PHS

TOP 5 PHS HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ I năm học 2013-2014 :

 

Xin chúc mừng cả 5 bạn!

 

Từ trái sang phải : Minh Quân, Bảo Lâm, Minh Tú, Bảo Nghi, Tuấn Kiệt

Giáo Viên