Đồng phục

CHI PHÍ ĐỒNG PHỤC 2018-2019

Tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục học sinh và đồng phục thể thao do nhà trường quy định. Mỗi học sinh cần đăng ký mua 3 bộ đồng phục học sinh và 2 bộ đồng phục thể thao một năm.

 

*      Cấp Tiểu học:

-        Đồng phục học sinh:   260,000đ/ bộ

-        Đồng phục thể thao:    200,000đ/ bộ

-        Balô:                            100,000đ/ cái

 

*      Cấp Trung học:

-        Đồng phục học sinh:   350,000đ/ bộ

-        Đồng phục thể thao:    253,000đ/ bộ

-        Balô:                            190,000đ/ cái

Giáo Viên