Điều kiện tuyển chọn

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2014 - 2015

1. Đối tượng tuyển sinh:

Năm học 2014 – 2015 PHS tuyển chọn từ lớp 1 đến lớp 12 học sinh Quốc tịch Việt Nam và nước ngoài.

2. Thời gian học:

Khóa hè cho học sinh Tiểu học và lớp 12: 16/06/2014 đến 31/07/2014
Khoá hè cho học sinh Trung học: 01/07/2014 đến 31/07/2014
Năm học 2014 - 2015: 04/08/2014 đến 30/05/2015

3. Điều kiện dự tuyển:

  • Độ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Học sinh sẽ được phỏng vấn và kiểm tra kiến thức, kỹ năng
  • Học sinh từ lớp 2 phải có học lực khá trở lên và hạnh kiểm tốt
  • Học sinh vào lớp 1 không yêu cầu biết chữ trước khi nhập học

4. Thời gian dự tuyển:

Nhà trường bắt đầu nhận đăng ký từ ngày 03 tháng 03 năm 2014

Tags: PHS School, Trang thiết bị - Tiện nghi, Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông, Tuyển sinh, Điều kiện tuyển chọn ...

Giáo Viên