Chi phí học tập & sinh hoạt

PHS ĐẢM BẢO MỨC HỌC PHÍ HỢP LÝ CHO HỌC SINH

Nhờ việc xây dựng trường học, không phải thuê mướn mặt bằng và cắt giảm chi phí quảng cáo, trường PHS đảm bảo được mức học phí hợp lý cho học sinh. Mức học phí này được duy trì ổn định trong 4 năm học từ 2012-2013 đến 2015-2016.

Với đa số phụ huynh học sinh của PHS là trí thức và chủ doanh nghiệp, trong giai đoạn khó khăn kinh tế hiện nay, việc chuẩn bị một ngân sách giáo dục ổn định cho con em là rất cần thiết.

Ngoài học phí và chi phí bán trú, PHS không thu thêm bất cứ khoản nào kể cả cơ sở vật chất và chương trình ngoại khóa. Ngay cả chương trình hè có nhiều hoạt động dã ngoại, trường cũng được Hội đồng quản trị bổ sung kinh phí để không phải thu thêm từ phụ huynh

Hội đồng quản trị trường PHS quan niệm "chương trình và nhân sự là yếu tố then chốt quyết định chất lượng giáo dục". Khi giảm ngân sách quảng cáo, PHS tin tưởng với chất lượng ổn định và liên tục phát triển của trường, phụ huynh, học sinh sẽ biết và tìm đến.

Tags: PHS School, Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông, Học bổng PHS...

Giáo Viên