Khoa học tự nhiên

SẢN PHẨM TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM PHS
Từ khối 6 đến khối 12, các bạn cặm cụi học hỏi và pha chế trong phòng thí nghiệm của trường vài tuần trước 8/3. Các sản phẩm được thử nghiệm nhiều lần để đạt chất lượng và mẫu mã đẹp nhất. Cũng chính vì vậy mà tất cả các lớp đều bị " cháy hàng". Chúc mừng sự thành công của các nhà khoa học trẻ ! Chờ mong các sản phẩm tiếp theo của các bạn.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo Viên