Khoa học tự nhiên

TRUNG HỌC PHS THỰC HÀNH LÀM SON MÔI
Các sản phẩm của câu lạc bộ khoa học PHS thật phong phú và rất hữu dụng. 100% học sinh trung học PHS yêu khoa học và làm giàu kiến thức, kỹ năng của mình mỗi ngày. Hoạt động khoa học góp phần quan trọng trong định hướng nghề nghiệp của các bạn trong tương lai. Hãy chờ các sản phẩm tiếp theo nhé.

 


 

 

 

 

 

 

Giáo Viên