Khoa học tự nhiên

ĐO ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT

Các bạn học sinh Trung học đang được học cách đo điện trở nối đất do chuyên viên của Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Khu Vực 2 hướng dẫn

 

 

 

 

Giáo Viên