Khoa học tự nhiên

KHẢO SÁT ĐỘ Ô NHIỄM CỦA CÁC SÔNG

Các bạn học sinh trung học đã có 1 chuyến đi thực tế khảo sát mức độ ô nhiễm của sông Sài Gòn - dự án Save our rivers 

 

 

 

 

 
XEM THÊM TẠI ĐÂY

Giáo Viên