Giáo dục trung học tại PHS

VĂN HÓA ĐỌC PHS
Chương trình phát triển Văn hóa đọc đã được áp dụng nhiều năm tại PHS. Các học sinh sẽ đọc tối thiểu một quyển sách tiếng Việt và 1 sách tiếng Anh mỗi tháng. Thư viện PHS mở cửa hàng ngày, cung cấp hàng ngàn đầu sách phong phú, hấp dẫn, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Học sinh từng lớp đều có lịch xuống Thư viện hàng tuần để đọc sách tại chỗ hoặc đăng ký mượn về nhà.
Ngày 5 hàng tháng, các bạn sẽ nộp bài Thuyết trình sách dưới dạng Sơ đồ tư duy hoặc bài viết. Những bài làm có chất lượng cao và sáng tạo sẽ được cộng điểm vào môn Ngữ văn và triển lãm tại Bảng tin của các tầng lầu.
Đây là những bài làm tốt của tháng 11/2016.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo Viên