Chương trình song ngữ Anh

HỘI THẢO “ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ MẠNG XÃ HỘI”

Sáng 15/03/2014 tại PHS lần đầu tiên diễn ra buổi hội thảo do học sinh tổ chức cho học sinh. Ban tổ chức là nhóm học sinh lớp 11. Các học sinh trung học sôi nổi thảo luận và trình bày cách “ Sử dụng hiệu quả mạng xã hội” đặc biệt là Facebook.

 Buổi hội thảo là bài thực hành môn Business của lớp 11.Các bạn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, diễn tập tại lớp cách điều hành một buổi hội thảo, sử dụng thành thạo từ kỹ năng tổ chức cuộc họp, làm việc nhóm…… đến xử lý các tình huống bất thường.

 Với chủ đề hay và việc tổ chức hội thảo chỉ có học sinh, tinh thần hội thảo sáng thứ 7 thật thoải mái, vui vẻ nhưng cũng rất tập trung. Ai nấy rút ra được những điều cần làm không nên làm trên các mạng xã hội.

 Cám ơn các bạn lớp 11 nhé !

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Giáo Viên