Bản tin PHS

Article Image
Giờ thể dục tại công viên của học sinh trung học
Read more
 • Article Image
  Tham quan hướng nghiệp tại trường Đại học Việt - Đức (VGU)

  Read more.

 • Article Image
  PHS Lady Fair 2018

  Read more.

 • Article Image
  LỄ HỘI MÙA XUÂN NĂM 2018 VÀ LỄ TRƯỞNG THÀNH NĂM 2018

  Read more.

 • Article Image
  LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

  Read more.

 • Article Image
  Hội thao PHS học kì I năm học 2017 - 2018

  Read more.

 • Article Image
  Chuyến đi hướng nghiệp trên du thuyền Ovation of the seas

  Read more.

 • Article Image
  PHS Talents 2017

  Read more.

 • Article Image
  PHS THI VIẾT CHỮ ĐẸP

  Read more.

 • Article Image
  TRUNG HỌC PHS HỌC TẬP TẠI BLUE SKY TRAVEL

  Read more.

Careers