Giáo dục tiểu học tại PHS

CUỘC THI VIẾT CHỮ ĐẸP PHS 2016-2017

KẾT QUẢ CUỘC THI VIẾT CHỮ ĐẸP PHS 2016

** Giải I : Nguyễn Tiến Khôi - lớp 5 


 

 
 

** Giải II : Lê Khánh Mai - lớp 3B 


 

 

** Giải II : Nguyễn Hoàng Ngọc Anh - lớp 4A 


 

 

** Giải khuyến khích : Phạm Nguyễn Thảo An - lớp 1A 


 

 

** Giải khuyến khích : Lê Ngân Giang - lớp 2B 


 

 

** Giải khuyến khích : Phan Lê Khoa Anh -lớp 5


 Khoa Anh (ngồi sau)


 

Giáo Viên