Tiếng Anh trung học

CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ ANH TRUNG HỌC PHS

Chương trình Song ngữ Anh trung học PHS phát triển toàn diện kiến thức và kỹ năng toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội bằng ngôn ngữ Anh. Thêm vào đó, PHS tổ chức chương trình luyện thi các chứng chỉ Quốc tế để học sinh làm quen với các cuộc thi và lấy chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế cho mục tiêu du học.

 Các môn học trong chương trình học bằng tiếng Anh bao gồm :

-         Ngôn ngữ Anh                ( Advanced English)

-         Toán                              ( Mathematics)    

-         Luyện thi SAT               ( SAT preparation)

-         Khoa học tự nhiên                   ( Sciences )

-         Văn hoá thế giới             ( World culture )

-         Du lịch                           ( Tourism )

-         Doanh nghiệp                 ( Business )

-         Luyện thi Cambridge     ( Ket, Pet preparation)

-         Luyện thi IELTS            ( IELTS preparation)

 Phương pháp giảng dạy tích cực, tập trung phát triển từng học sinh, thực hành thường xuyên và mang tính ứng dụng cao giúp học sinh yêu thích chương trình học và chủ động trong học tập.

 Tài liệu giảng dạy môn Toán và khoa học tự nhiên được nhập từ nước ngoài. Các môn khoa học xã hội tổ chức học theo dự án với chương trình riêng của PHS. Tài liệu luyện thi được in nối bản tại Việt Nam của Đại học Cambridge.

 Các học sinh trung học của Trường Tiểu học, THCS và THPT song ngữ Thái Bình Dương khi du học sau năm lớp 9 đều nhanh chóng trở thành học sinh xuất sắc và vững vàng bước vào các trường Đại học.


Giáo Viên