Tiếng Anh tiểu học

CUỘC THI SPELLING BEE
Nhằm khuyến khích việc học ngoại ngữ, PHS luôn tổ chức các cuộc thi tiếng Anh nhằm giúp các bạn tự tin phát triển các kỹ năng giao tiếp. 


 

 

 
XEM THÊM TẠI ĐÂY

Giáo Viên