Giáo dục giới tính

Giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại
Trước kỳ nghỉ thu, PHS tổ chức 2 lớp riêng cho nữ sinh trung học và nam sinh trung học về " Giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại ". Các bạn được trao đổi thẳng thắn dưới góc độ khoa học và đời sống để biết cách tự chăm sóc và tự bảo vệ
 

 

Giáo Viên