Các Hoạt Động Khác

HỘI THAO KHỐI TRUNG HỌC HKII NĂM HỌC 2017 - 2018
KẾT QUẢ HỘI THAO KHỐI TRUNG HỌC - HỌC KỲ 2
Cúp vàng chung cuộc: Lớp 10
Vô địch cầu lông Nam: Đinh Xuân Hợp - Lớp 10
Vô địch cầu lông Nữ: Nguyễn Minh Trang - Lớp 12
Vô địch chạy bền Nam: Vũ Cao Bằng - Lớp 8
Vô địch chạy bền Nữ: Hoàng Hồng Hải An - Lớp 8
Vô địch chạy tiếp sức Nam: Lớp 10
Vô địch chạy tiếp sức Nữ: Lớp 6
Vô định bóng đá Nam: Lớp 9Giáo Viên