Du khảo

ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - THIÊN NHIÊN VÀ NGHỆ THUẬT HOÀ THÀNH KIỆT TÁC

Đến động Thiên đường lúc 5 giờ chiều, ra khỏi động lúc 7giờ 30 tối, đoàn PHS được hưởng trọn không gian tuyệt vời chưa từng thấy.


      
 
      

 
Xem thêm TẠI ĐÂY

Giáo Viên