Các câu lạc bộ

Article Image
Nelson Mandela

1918 Born in the Eastern Cape

1943 Joined African National Congress

Xem chi tiết
  • Article Image
    Các Câu Lạc Bộ PHS

    Sinh hoạt các câu lạc bộ là hoạt động độc lập của các em học sinh PHS với sự hỗ trợ của các giáo viên bộ môn.

    Tất cả học sinh PHS đều là thành viên của câu lạc bộ Nói tiếng Anh – English Speaking club. Ngoài ra các em được chọn tham gia ít nhất một trong các câu lạc bộ sau Xem chi tiết.

Giáo Viên