Các câu lạc bộ

BAN NHẠC CỦA PHS
DƯ BẢO LÂM - lớp 2 – Organ, Piano
DƯ BẢO LAM - lớp 4 – Organ, Piano
NGUYỄN TRẦN BẢO NGHI - lớp 7 – Kèn Melodion, Piano
NGÔ NHẬT ANH - lớp 7 – Kèn Melodion, Piano
NGUYỄN CAO THANH VŨ - lớp 8 – Organ, Piano
TRẦN MINH QUÂN - lớp 9 – Guitar
TRẦN QUANG KHẢI - lớp 10 – Organ, Piano

 


 

Xem thêm TẠI ĐÂY
 

Giáo Viên