Các câu lạc bộ

George Wasington

George Wasington, một trong những người anh hùng của nền độc lập Hoa Kỳ, thường được đề cao như một người con chí hiếu.

Sau những trận chiến cam go nhất, giữa những công việc nặng nề của một nguyên thủ Quốc gia, ông thường về nhà thăm viếng và trò chuyện rất nhiều giờ với mẹ già.

Một hôm, ngạc nhiên về sự gắn bó của ông đối với mình, mẹ ông hỏi : “Tại sao con chịu khó mất hàng giờ như vậy ngồi bên cạnh mẹ?”

Vị tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ trả lời: “Thưa mẹ, ngồi bên cạnh mẹ để lắng nghe mẹ nói không phải là một việc mất thời giờ. Bởi vì, sự bình thản và lòng tốt của mẹ dạy con còn muốn tiếp tục sống.“

Tags: PHS School, Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông, George Wasington...

Giáo Viên