Kỹ năng sống

PHS SMART STUDENTS

Học sinh lớp 11 năm nay đã theo học PHS từ lớp 5, lớp 6. Các em đã quen với kỹ năng trình bày, có thể nói trước bất cứ đám đông nào với nội dung chưa chuẩn bị sẵn. Hội thảo “ Các ngành công nghệ cao - chìa khóa của tương lai” ngày 10/4/2017 là một buổi thực hành meeting skills, có chút trục trặc nhỏ, có lúc phải điều chỉnh cho kịp thời gian, có bạn vắng mặt, nhưng các em đã xử lý rất tốt.

 

Ai nấy đều cầu toàn trong phần việc riêng của mình và cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ, thay thế bạn khác với tinh thần đồng đội cao nhất. Các em đã học được : “ Một công việc không phụ thuộc vào bất cứ ai. Luôn có dự phòng và ứng phó nhanh, chủ động điều chỉnh trong mọi trường hợp.” Đó chính là slogan của PHS : STUDY SMART & WORK SMART.  


Học sinh lớp 11 năm nay đã theo học PHS từ lớp 5, lớp 6. Các em đã quen với kỹ năng trình bày,
Học sinh lớp 11 năm nay đã theo học PHS từ lớp 5, lớp 6. Các em đã quen với kỹ năng trình bày,

 

 

 

 

 

 

Giáo Viên