Blog

LỚN LÊN CÙNG NHAU, CÙNG PHS
Các bạn lớp 8 năm nay chính là những học sinh tiểu học đầu tiên của PHS. Hãy cùng xem các bạn ấy lớn lên từng ngày tại PHS của chúng ta nhé.
 

 

 

 

 

 

Giáo Viên