Thành quả PHS

[TIN VUI] - 100% HỌC SINH LỚP 12 PHS ĐẬU TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013

Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp lớp 12 năm 2013, chúng tôi vui mừng thống kê - 100% học sinh lớp 12 của trường PHS đã vượt qua kỳ thi Phổ thông Trung học.


Tags: PHS School, Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông, Kết quả thi 12...

Giáo Viên